UTDANNINGSAVTALER

Som NISO-medlem har du tilgang til ulike avtaler med studieinstitusjoner.

Norges Idrettshøgskole - E-læring

Norges Idrettshøgskole (NIH) tilbyr nå nettkurs innen "Idrettens organisasjoner og organisering". 

NISO og Idrettens Karrieresenter deler nå ut hele 5 studieplasser til NIHs nettkurs! 

Om kurset: 

Gjennom dette kurset får du innsikt i idrettens organisasjoner, og hvordan disse er organisert. Mest vekt legges på norske forhold, men også internasjonal idrett inngår i kurset. Som student tilegner du deg kunnskap som gir forutsetning for arbeid eller tillitsverv i idrettsorganisasjoner.
 

Kurset er modulbasert der du tematisk får innsikt i disse områdene:

  • Den norske idrettsmodellen

  • Organisering av idretten

  • Idrettspolitikk

  • Idrettens finansiering

  • Internasjonal idrett og den olympiske bevegelse

  • Interessenter og makt

Studiepoeng: 10
Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Studieavgift: 3.500kr (NISO/IKS dekker denne)
Semesteravgift: 700kr (dekkes av student)

Les mer om kurset på NIH sin hjemmeside: HER.

--
 

NISO og Idrettens Karrieresenter deler nå ut hele 5 studieplasser til NIH´s nettkurs! 

Er du interessert og motivert? Fyll ut skjemaet under! 
 

Søknadsfrist: 15.juni 2020.