top of page

Årene 2010-2014Vi er inne i den nest siste femårsperioden, 2010 til 2014. Disse årene preges av flere store juridiske saker og oppstart av nye spennende prosjekter. På landsmøtet i 2010 velges Joachim Walltin som forbundsleder til å etterfølge Silje Vaadal. Hun var forbundsleder fra 2003.


NISO-medlemmene Jukka Hakala og Terje Reinertsen anker i 2010 deres dom i en oppsigelsessak mot Notodden Fotball til lagmannsretten. I 2011 vinner LOs juridiske avdeling, på vegne av NISO, saken i Høyesterett.
Standardkontrakten endres og spillernes oppsigelsesvern styrkes som følge av denne saken. Samme året er det forhandlinger om ny overenskomst med NHO Idrett som ender med konflikt. Historiens andre norske fotballstreik er et faktum. Sentrale områder i forhandlingene var:

  • Standardkontrakter i håndball, fotball og ishockey.

  • Personlige reklame- og sponsoravtaler.

  • Fritt utstyrsvalg.

  • Syv dager sammenhengende ferie i løpet av sesongen.

  • Samsvar mellom stillingsprosent og faktisk arbeidstid.

  • Innføring av standard matchball i fotball og håndball.
I 2012 vinner vi frem en uberettiget oppsigelsessak mot Oppsal Håndball på vegne av tre NISO-medlemmer. Dette var en viktig dom for håndballspillere. Det etableres standardkontrakter etter en god prosess med Norges håndballforbund, NHO og NTH. Samme høst utvikles det nye standardkontrakter i fotball. Et samarbeid mellom NISO og NHO Idrett fører til et språkprosjekt med heftet "Fotball på norsk" som ble distribuert til norske toppklubber. NISO Old Stars arrangeres for første gang på Bislett Stadion. Dette er en fotballturnering for tidligere idrettsutøvere. NISO Old Stars fortsetter å vokse og er en suksess til dags dato.
I november arrangeres NISOs karrieredag for første gang på Grand Hotel i Oslo. Temaer er bl.a. studieavtaler, utdanningsstipender og hvordan kombinere idrett og utdanning. Det opprettes også et samarbeid mellom NFF, Idrettens Helsesenter, NISO og Antidoping Norge. Samarbeidet skulle sørge for å styrke det forebyggende arbeidet og behandlingstilbudet innenfor området rus/gambling.


Gi rasisme rødt kort-kampanjens nye prosjekt, «Proffen på mottaket», ble startet i januar 2010. Fotball ble brukt som verktøy for å skape en bedre hverdag for beboere på asylmottak. Proffen Cup arrangeres for første gang 19. juni 2010 i Moelv. Siden oppstarten har over 60 asylmottak vært involvert i prosjektet, og det har blitt arrangert 35 turneringer i store deler av landet. Proffen på mottaket har vært en ubetinget suksess, og viser at fotball er et viktig verktøy i integreringsarbeidet. Proffen Cup arrangeres fortsatt på Sørlandet. Støttespillere for prosjektet er Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, LO, Select Sport, A-pressen (Amedia), NISO og Norsk Folkehjelp.I januar 2011 blir FIFPro Winter Tournament (Bosman-turneringen) arrangert for første gang. Denne turneringen er for fotballspillere uten kontrakt. Norge, Sverige, Finland og Irland deltok. Bosman-turneringen var en suksess og ble arrangert t.o.m 2016 i regi av FIFPro.
Det blir etablert nye standardkontrakter for hockey i 2013. Sparebank 1 oppretter et utdanningsstipend, og totalt kr 80 000 deles ut til medlemmer over en treårsperiode. I juli blir NISOs forbundsleder, Joachim Walltin, valgt som styremedlem i FIFPro Division Europe.

I 2014 lanseres Karriereavbruddsforsikringen som erstatter den tidligere støtteordningen. NHO og NISO blir enige om ny overenskomst for håndball, fotball og ishockey.

NISO passerer 1000 medlemmer den 17. april dette året.Comments


bottom of page