top of page

22. juli - tiårsmarkering: - Fellesskap er viktig for oss alle

Det har gått ti år siden terroren rammet landet vårt. Når man følger ordskiftet i samfunnet i dag, så har vi fortsatt store utfordringer. Hatytringer i sosiale medier florerer - og fører til at mange ikke orker å ta del i samfunnsdebatten. Det er trist og uforståelig å høre om overlevende fra 22. juli som mottar hat og trusler.


For ti år siden mistet Norge en hel generasjon unge politiske talenter, ansatte i regjeringskvartalet og tilfeldig forbipasserende. Igjen sitter pårørende og overlevende som er merket for livet.

I anledning tiårsmarkeringen for 22. juli, ønsker NISO å sette fokus på noe av det vi mener samfunnet kan gjøre for at dette aldri skjer igjen.

Det å være del av et fellesskap med andre er helt sentralt. Gode, inkluderende fellesarenaer for barn og unge fra tidlig alder må vi ha enda mer fokus på å legge til rette for. Idretten, korpsene, speiderbevegelsen, ungdomspolitikken, kulturarenaer og andre som skaper aktiviteter og fellesskap for barn og unge må få gode og stabile rammer - slik at de kan lage en lav terskel for barn og unge som vil være med.

Så må vi alle være spesielt oppmerksomme på barn og unge som er i ferd med å falle ut av disse aktivitetene. Det å være en del av et fellesskap er viktig for oss alle.

Våre tanker går i disse dager til ofrene, de overlevende og pårørende.

NISO

bottom of page