top of page

Covid-19: Protokoll for gjennomføring av aktivitet for toppfotball

Viktig informasjon vedrørende protokoller for gjennomføring av aktivitet for toppfotball, samt spørsmål og svar om trening og kamp i forbindelse med covid-19 utbruddet.


Innholdet oppdateres fortløpende ved endring i regler / rutiner. Lenken til Fotballforbundets hjemmeside i bunnen av denne siden, inneholder protokollene for trening og kamp. Faseinndeling, tentative datoer og tidslinjer, vil være gjenstand for løpende evaluering og justeres etter nye vedtak. Innholdet endres basert på lovendringer og nye signaler fra myndighetene, utvikling av smittesituasjonen i Norge - samt de erfaringer som gjøres ved implementering i toppfotballen.


Via lenken under finner du svar på spørsmål om trening og kamp i toppfotballen under covid-19 utbruddet.


Vi anbefaler deg å benytte denne lenken framover:
Komentarze


bottom of page