top of page

En hyllest til utøverne og samholdet


Hele samfunnet er berørt av koronasituasjonen – vår bransje er også sterk preget. Idretten utfører ikke kritiske samfunnsoppgaver. Det er det mange andre som gjør - og ansatte i helsevesenet, i barnehager/skoler, butikkansatte og flere andre bransjer som står på for oss alle - fortjener en ekstra stor takk. NISO har i de siste ukene vært i kontakt med flere idrettsutøvere enn noen gang. Vi er imponert over de holdningene, den respekten og ikke minst tålmodigheten utøverne viser i disse tider.


Fra én dag til en annen ble plutselig hverdagen snudd opp-ned for en hel bransje med mange unge utøvere. Denne gruppen har generelt liten erfaring med permitteringer, dagpenger og NAV-systemet. NISO representerer noen godt betalte utøvere, mens veldig mange tjener mindre enn en gjennomsnittlig norsk inntekt. Drivkraften til utøverne er svært sjelden lønn. For å kunne utøve idretten er det mange som enten jobber eller studerer ved siden av. Noen gjør begge deler. For mange utøvere har disse kombinasjonene skapt usikkerhet rundt retten til blant annet dagpenger. Den tålmodigheten medlemmene har utvist i denne situasjonen er imponerende. Usikkerhet rundt om man får penger denne måneden, er tøff for alle. Men når man tjener lite, blir man ekstra avhengig av inntekten.

Når i tillegg arbeidshverdagen ble stanset av myndighetenes beslutning om midlertidig forbud mot organisert idrett, ble situasjonen tøffere. Men fortsatt ingen klaging fra utøverne. Da det senere ble åpnet for trening i grupper på inntil fem personer - ble dette tatt godt imot - og utøverne har etter vår mening vært flinke til å følge anbefalingene fra myndighetene. Utøvere som er helt eller delvis permitterte, har sagt tydelig i fra hvis de føler at det presses for hardt på fra arbeidsgiver eller andre. Flere medlemmer har pekt på at idretten naturlig nok, kommer lenger bak i køen enn andre viktige grupper, når samfunnet gradvis gjenåpnes. Det synes NISO er en sunn og klok tilnærming. Utøverne har etter vår mening vist stor respekt for myndighetens anbefalinger.

NISO vet at utøverne selvsagt vil tilbake i en normal trenings-og konkurransesituasjon. For mange av oss er idrett et lyspunkt, lidenskap og god underholdning. For utøverne er idrett lyspunkt, lidenskap og yrket deres.

I mars og april har NISO fått nærmere 100 nye medlemmer. I dag er det ca.1450 NISO-medlemmer. Aldri har vi vært flere. Vi takker for tilliten dere viser oss, og vi skal gjøre vårt beste for å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter i tiden som kommer.

Når vi spør medlemmene våre om hvorfor de meldte seg inn - er det mange som svarer «på grunn av samholdet» - og «fordi mange andre i klubben eller treningsgruppa er medlem». De svarene liker vi. Samhold er en god grunn til å melde seg inn i NISO.

For oss i NISO er samhold også viktig. Derfor har vi tett dialog med særforbund og klubborganisasjoner. Dette samarbeidet blir avgjørende for å begrense skadevirkningene av denne krisen for idretten og utøverne vi representerer.

Som organisasjon er det godt å være en del av et felleskap med utøverorganisasjoner som FIFPro (fotball), EHPU (håndball), WAIPU (ishockey), EU Athletes (alle) og World Players Association (alle). Her har vi partnere som gir oss trygghet og tilgang til felles ressurser som kommer NISO og medlemmene til gode.

En annen viktig partner for NISO - er LO. Uten LO hadde vi ikke vært der vi er i dag. LO har stått ved NISO, og medlemmenes side, fra begynnelsen i 1995. Den støtten har vært avgjørende for et lite, men voksende forbund som NISO.

I dag er det 1. mai. En dag med lange tradisjoner. Langt tilbake til generasjoner før oss. Situasjonen i verden nå, viser hvor sårbare vi kan være. Da er det godt å være en del av et fellesskap. Det kommer små, positive signaler fra flere deler av verden i disse dager. La oss huske viktigheten av samholdet – også den dagen hverdagen vår normaliseres igjen.

Gratulerer med dagen!

Joachim Walltin, forbundsleder

På vegne av NISO

Comments


bottom of page