top of page

- Et resultat vi er meget godt fornøyd med

Oppdatert: 13. nov. 2018

NISO og Abelia (klubbene) kom i mandagens mekling til enighet om ny overenskomst for fotball, håndball og ishockey. - Dette er et resultat vi ser oss meget godt fornøyd med. Vi har nådd gjennom på viktige punkter for våre medlemmer på områder som minimumslønn, karriereforberedende tiltak og mental helse, sier NISOs forbundsleder, Joachim Walltin.


Partene innledet forhandlinger om ny overenskomst 10. september. Etter oppfølgingsmøte 15. oktober brøt NISO forhandlingene. Etter dagens mekling er partene enige om ny overenskomst som gjelder til 30. april 2020.


Unngikk hockeystreik


- Vi setter pris på at vi kom til enighet med Abelia og klubbene. Alternativet hadde vært en streik som ville ført til utfordringer med avvikling av hockeysesongen. Begge partene var konstruktive og løsningsorienterte under meklingen. Vi takker også riksmekler Edvard Os for god ledelse under meklingen, sier Walltin.


Når det gjelder minimumslønn blir det nå sendt anmodning innen 1. desember til særforbundene (håndball/ishockey) fra NISO og Abelia om å oppjustere gjeldende minimumslønn for utøvere med profesjonell kontrakt der hensynet til både utøver og klubb ivaretas, med virkning fra det tidspunkt dette tidligst kan gjennomføres for hvert enkelt særforbund.


- Vi har gode erfaringer med lignende prosesser med særforbundene i fotball, håndball og ishockey rundt oppfølging fra tidligere forhandlinger. Dialogen med Norges Ishockeyforbund og Norges Håndballforbund er allerede i gang vedrørende temaer som ble tatt opp i årets forhandlinger - og vi er positive til veien videre sier Walltin.


Fokus på mental helse inn i overenskomsten


Utfordringer knyttet til mental helse har også vært tema i forhandlingene mellom NISO og Abelia. Undersøkelser viser at 43 prosent av utøverne har kjent på symptomer på angst og depresjoner – det er vesentlig høyere enn i befolkningen ellers. Dette er et viktig område for NISO og medlemmene. Nå blir det tariffestet et punkt i overenskomsten der det heter:


"Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal ha oppmerksomhet omkring arbeidstakernes mentale helse og gjennomføre drøftinger ved behov. Den enkelte arbeidstaker kan ta opp mentale utfordringer med kontaktperson hos arbeidsgiver, hvoretter partene søker å tilrettelegge for videre oppfølging."


Kampfiksing og doping


Etter krav fra NISO blir det tatt inn nye bestemmelser i overenskomsten når det gjelder kampfiksing og doping.


Kampfiksing:

"Partene tar klar avstand fra kampfiksing, samt forsøk på, eller medvirkning til kampfiksing i idretten. Arbeidsgiver og arbeidstakerne har et felles ansvar i å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler som omhandler kampfiksing".


Doping:

"Partene tar klar avstand fra doping, samt forsøk på, eller medvirkning til doping. Arbeidsgiver og arbeidstakerne har et felles ansvar i å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende dopingregler, samt holde seg orientert om endringer som foretas i gjeldende dopingreglement".


Karriereforberedende tiltak


Forberedelser til ny karriere etter idretten er et område NISO har fokusert mye på de siste årene. Nå blir det sendt en felles henvendelse fra NISO og Abelia til særforbundene og toppklubbenes interesseorganisasjoner.


"Partene erkjenner at profesjonelle utøvere fra håndball, fotball og ishockey har en yrkeskarriere som krever omstilling til annet yrke. På bakgrunn av dette anmoder partene de respektive særforbund og toppklubbenes interesseorganisasjoner om å se nærmere på muligheten for å tilby karriereforberedende tiltak for profesjonelle utøvere mens de er aktive. Hvordan en slik tjeneste eventuelt finansieres drøftes mellom særforbundene, toppklubbenes interesseorganisasjoner og NISO.


Dersom karriereforberedende tiltak tilbys, anmoder partene de respektive særforbundene om å be klubbene utpeke en kontaktperson i den enkelte klubb, som kan videreformidle henvendelser knyttet til karriererådgivning".


ความคิดเห็น


bottom of page