top of page

Forbud mot at håndballklubber betaler agenthonorar på vegne av spillere


Forum Club Handball (FCH), interesseorganisasjonen for håndballklubber menn og kvinner, vedtok på generalforsamlingen at internasjonale overganger skal betales av spilleren selv så lenge spillerens interesser representeres. Det har det pr dags dato vært varierende praksis for betaling av agenthonorar avhengig avtale, agent, skatt, land o.l.


Forbudet trer i kraft 1.juli 2021. Det vil si at fra og med da skal pengene til agenten komme fra spilleren.


Eksisterende kontrakter blir ikke berørt av dette.


Medlem og spørsmål til dette? Ta kontakt med Eirik Monsen,

Telefon: +47 932 00 666


Comments


bottom of page