top of page

NISO fortsetter å gjøre en forskjell

Oppdatert: 7. jun. 2019

Flere medlemmer, stabil økonomi og gjennomslag for viktige saker er bare noen av høydepunktene fra årets landsmøte.


Nok et landsmøte er vel gjennomført, og vi gratulerer forbundsleder, Joachim Walltin, med to nye år.


Styret forøvrig får noen små endringer, da Tom Høgli bytter plass med Tore Reginiussen, og Kristine Bøe erstatter Thomas Kristensen som ansattrepresentant. Ingrid Moe Wold kommer inn som varamedlem og erstatter Ingrid Hjelmeseth, mens nytt varamedlem er Maren Lundby. Se det nye styret nederst i saken.


Walltin innledet landsmøtet med å fortelle om noen av sakene NISO har jobbet for. Høyt på den lista står likelønn i fotball og håndball, minstelønn i ishockey, som det ser ut som håndballen også godkjenner. Walltin takket også Magnus Moan for jobben han gjort for NISO inn mot yrkesskadeforsikring i idretten, spesielt da inn mot skiforbundet.


Det er fortsatt mange som har et mangelfullt tilbud om sko fra klubbene sine, og derfor må kjøpe eget arbeidsutstyr. Derfor er det også gledelig å ha på plass en rabattavtale med Torshov Sport for alle NISOs medlemmer. Vi ønsker dog å fortsette å gi medlemmene best mulig betingelser, og derfor ble det satt av tid til å diskutere mellom møtedelegatene hva NISO skal jobbe med videre.


Gjennomgangen av NISOs økonomi var grundig, og revisor, Christian Brækken fra Vidi revisjon AS, kunne fortelle at resultatet viser en sunn og god økonomi.

– Vi har gått med overskudd over ti år på rad nå, la Walltin til.


Foruten valget av styret, var et av høydepunktene for dagen da Gro og Anja Hammerseng-Edin kom og holdt sitt foredrag «Helt uten baller». De fortalte om det å leve med forventninger og fordommer, både som håndballspillere, men også etter at de valgte å legge opp.

– Ikke tro på glansbildene dere får servert gjennom media og sosiale medier, det er lett å la seg lure, fortalte Gro Hammerseng-Edin og la til at hun lærte seg til alltid å smile i møte med mediene som spiller.


Anja fortalte videre blant annet om å bli tatt ut på landslaget, og miste seg selv litt i frykten av å gjøre feil. Begge la vekt på å finne de riktige byggeklossene for å skape fundamentet som gir en styrken til å være lykkelig med seg selv.


Mental helse i idretten er også et viktig tema i NISO, og under forhandlingene i 2018 var dette noe som ble forhandlet frem som et eget punkt i overenskomsten. Ønsker du å vite mer om hva NISO kan hjelpe med, kan du sjekke her.


På agendaen var det også et punkt om vedtektsendringer. Under noen av punktene ble det kommentert ordlyd, men ellers ble endringer vedtatt uten innsigelser. Blant annet blir formålet oppdatert til: NISO har som formål å sikre idrettsutøvere best mulig betingelser og vilkår for utøvelse av sin idrett. Herunder å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.


Vedtektene blir oppdatert og lagt ut på hjemmesiden.


Dette er det nye styret:


Forundsleder: Joachim Walltin


Nestleder: Erlend Hanstveit


Styrmedlemmer: Tore Reginiussen, Cathrine Dekkerhus, Karoline D. Breivang, Steffen Stegavik, Niklas Roest, Magnus Moan.


Ansattrepresentant: Kristine Bøe


Varamedlemmer: Tom Høgli, Amanda Kurtovic, Jesper Hoel, Ingrid Moe Wold, Maren LundbyJesper Hoel, Steffen Stegavik, Magnus Moan, Amanda Kurtovic og Cathrine Dekkerhus er alle en del av styret.

Vi takker alle som møtte opp og bidro med gode ideer.


Comments


bottom of page