NISOs landsmøte - tirsdag 15. juni

Som NISO-medlem (og kontaktperson/tillitsvalgt) er du herved invitert til NISOs landsmøte 2021. Dato: Tirsdag 15.juni 2021 Tid: (kommer) Sted: Digital Det er viktig at hver klubb er representert med minimum en representant til landsmøtet. Representantene vil ha tale - og stemmerett på landsmøtet på vegne av medlemmene i klubben. Dagsorden sendes ut i forkant. Landsmøtet skal blant annet velge nytt styre i NISO, samt ta stilling til hva NISO skal arbeide med de to neste årene og hva som skal prioriteres.

Agenda Dagsorden sendes ut pr epost i forkant. Forslag til saker: Hver enkelt kan komme med forslag til saker som skal behandles på landsmøtet. Innkomne forslag må være NISO i hende innen 15.april 2021. Valgkomite: Andre Nerheim, kommunikasjonssjef Fellesforbundet (leder valgkomiteen) Ingrid Hjelmseth Thomas Kristensen (administrasjonen NISO) Henvendelser til valgkomiteen gjøres direkte til valgkomiteens leder, Andre Nerheim (andre.nerheim@fellesforbundet // 958 76 597) Påmelding Påmeldingsfrist: 7.juni 2021

Påmelding/registrering skjer her: https://response.questback.com/niso/dzp0ivr520