top of page

SPILLERRÅDGIVNING

Som medlem kan du benytte NISO i forhandlinger og kontraktsinngåelse.

NISO har solid kompetanse når det gjelder forhandlinger, kontrakter og idrettens regelverk, samt et omfattende internasjonalt nettverk. Denne erfaringen kan være nyttig for deg når du skal signere kontrakt for ny klubb, eller reforhandle kontrakt.

NISO kan bistå deg med:

- Gjennomgang og drøftelser av kontraktsforslag.

- Forhandlinger med klubb.

- Samtalepartner og rådgiver i samtaler omkring karrierevalg – både sportslig, men også i forhold til karriere          etter idretten.

- Rådgivning (skatt etc) ved internasjonale overganger.

Hvorfor bør du vurdere spillerrådgivning fra NISO?
- NISO har vært med å utforme standardkontraktene og har også god kunnskap omkring              overgangsreglementet.
- For NISO er utøveren alltid i sentrum.
- NISO har et stort internasjonalt nettverk med andre spillerforeninger. Disse bistår oss ved spørsmål som f.eks    lønnsnivå, kontraktspørsmål med mer.
- NISO har fokus på hele karrieren din – ikke bare den sportslige delen.

NISO kan markedsføre deg som utøver gjennom:
- Registrere deg i oversikt over spillere som er uten kontrakt, eller er inne i siste år av eksisterende kontrakt.
- Gjøre klubber oppmerksom på spiller uten kontrakt ved inngående henvendelser fra klubber/rådgivere.
- Ekstern samarbeidspartner/rådgiver.

Hva bør du gjøre selv?
Vi anbefaler alle spillere på jakt etter ny klubb til å markedsføre seg selv gjennom å bruke eget nettverk av f.eks nåværende eller tidligere lagkamerater, trenere og ledere.

NISO kan ta betalt for bistand i forbindelse med forhandlinger og kontraktsinngåelse, men tar kun betalt fra klubb – ikke spiller. Dette avhenger blant annet av oppdragets omfang, tidsbruk, ressursbruk. Hvis NISO tar betalt i forbindelse med forhandling/kontraktsinngåelse vil midlene gå tilbake til tiltak for medlemmene.

bottom of page