top of page

GI RASISME RØDT KORT

 

UTØVERNES HOLDNINGSKAMPANJE

UTØVERNE ER VIKTIGE FORBILDER

Idrettsutøvere er fantastiske rollemodeller. For oss som jobber med kampanjen er det inspirerende å oppleve engasjementet utøverne viser i forhold til verdier som respekt, toleranse og likeverd. 

 

Siden kampanjens oppstart i Norge i år 2000 – har norske utøvere stilt opp på markeringer, skolebesøk, arrangementer og i møte med barn og unge på en fantastisk måte.

 

Spillernes eierskap er inspirerende for alle oss som jobber med kampanjen, både i Norsk Folkehjelp og NISO.

 

For at vi skal klare å realisere prosjekter er det viktig med solide støttespillere. LO, Select Sport, Norway Cup og Norges Fotballforbund bidrar årlig til kampanjen.

 

LO støtter utdeling av Gi rasisme rødt kort-prisen. Utstyrsleverandøren Select Sport bidrar med utstyr til blant annet Proffen på mottaket – der vi organiserer fotballaktivitet for asylanter. UDI har vært en viktig bidragsyter i mange år og støtter bl.a. vårt seneste prosjekt – Idrettsglede for barn i mottak. Norway Cup har en fantastisk verdiplattform – der vi har gleden av å være med. Norges Fotballforbund har også stort fokus på holdningsskapende arbeid gjennom egne aktiviteter, og vi er veldig takknemlige for at de i tillegg bidrar med markeringer for kampanjen i forbindelse med landskamper og cupfinaler.

Vi ønsker å takke spillere, ledere, samarbeidspartnere og andre støttespillere for innsatsen! 

 

PETER WERNI

Prosjektleder, Gi rasisme rødt kort

bottom of page