JURIDISK BISTAND

Som NISO-medlem har du krav på juridisk bistand i saker som er relatert til utøvelsen av din idrett. Dersom du har behov for advokathjelp for forhold utenfor idretten kan du få tilbud med rabatterte priser.

 

Advokat Eirik Monsen er NISOs advokat og har bred erfaring innen områder som er relevante for deg som idrettsutøver. 

  • Kontrakter

  • Pengekrav

  • Arbeidsrelaterte tvister

  • Forsikring/skader

  • NAV-relatere saker

  • Kollektive og individuelle forhandlinger

  • Med mer

Utvidet juridisk bistand:

Som NISO-medlem kan du også ha krav på en times gratis konsultasjon og rabatterte priser dersom du har behov for advokathjelp i saker som ikke angår din idrettskarriere. Se Advokatfirmaet Monsens hjemmeside for informasjon om aktuelle temaer.

Har du juridiske spørsmål? Kontakt oss gjerne.