top of page

KARRIEREAVBRUDDSFORSIKRING

Hva skjer hvis du plutselig må avslutte din idrettskarriere?

Skader forekommer i idretten - derfor bør du som utøver ha forsikringer som i størst mulig grad dekker deg om uhellet skulle være ute og du ikke kan fortsette på det nivået du innehar i dag. NISO opplever at utøvere etterspør en karriereavbruddsforsikring og at ordinær yrkesskadeforsikring dessverre ikke gir et tilstrekkelig vern. 

Derfor tar vi ansvar for våre medlemmer og har forhandlet fram lavere priser for en god kollektiv forsikringsordning.

Forsikringen er utviklet i samarbeid med forsikringsmeglerselskapet Söderberg og Partners - og IF er forsikringsholder. 

Hva er karriereavbruddsforsikring (KAF): 

 • En forsikring for toppidrettsutøvere som gjelder 24 timer i døgnet – på og utenfor idrettsarenaen.

 • KAF er inkludert i medlemskontingenten i NISO.

 • KAF dekker sykdom/skader som gjør at man blir varig ute av stand til å delta på tilsvarende nivå i sin idrett.

 • KAF dekker både akutte skader og slitasjeskader/belastningsskader

 • Forsikringsutbetaling skjer når utøver har vært sammenhengende yrkesufør i ett år. 

 • Du kan velge mellom grunndekning eller utvidet dekning. 

 • Forsikringssum beregnes etter alder på skadetidspunkt (over/under 31 år) - og er en skattefri engangsutbetaling. 

Litt mer detaljer: 

 • Dersom du legger opp, er du forsikret frem til neste forsikringsforfall.

 • KAF gjelder for utøvere opp til 35 år. 

 • Utøvere på øverste nivå i sin idrett kan tegne forsikringen*

*Fotball, herrer: Nivå 1 og nivå 2

Her finner du priser og forsikringssummer. Velg din idrett for detaljer: 

Fotball - Eliteserien

Fotball OBOS

Fotball Toppserien

Fotball utland + øvrige divisjoner

Håndball

Ishockey

Individuelle idretter

Her finner du forsikringsbevis og vilkår. Velg din idrett for detaljer: 

Fotball - Eliteserien

Fotball OBOS

Fotball Toppserien

Fotball utland + øvrige divisjoner

Håndball

Ishockey

Individuelle idretter

Vær oppmerksom på følgende:

 • Selskapet erstatter ikke uførhet som inntrer innen to år etter at forsikringen ble bestilt og som skyldes skade/sykdom som spilleren hadde/kjente til på dette tidspunkt. 

 • Har forsikrede rett til erstatning for samme skade eller sykdom under yrkesskade-/yrkessykdomsforsikringen, reduseres erstatningen under denne forsikring.

Kontaktinfo forsikringsmegler, Söderberg & Partners

Ida Franzén Nanger

Forsikringsmegler 

Ida.franzen.nanger@soderbergpartners.com

Mobil +47 93 44 86 80

MELDE SKADE: 

Ta gjerne kontakt med NISO før du registrerer din skade/sak via karriereavbruddsforsikringen.  

 

Registrer din skade her: Skadeskjema IF 
Polisenr: SP2309236

bottom of page