top of page

NISO om kampfiksing: - Urolig, samtidig ikke overrasket!

Denne uken publiserte NRK, SVT og DR en samlet undersøkelse der skandinaviske landslagsspillere i håndball deler sin mistanke rundt kampfiksing i sin idrett. Les hele saken her.


- Vi i NISO ser på disse resultatene med uro, men er samtidig ikke overrasket. Erfaringsmessig så er det slik at når resultatene blir viktigere for økonomi og posisjon så øker også risikoen for indirekte eller direkte manipulasjon av resultater. Dette har vi sett i idretten over lang tid, forteller Kristoffer Vatshaug, forbundsleder i NISO.Bekjempelse av kampfiksing er viktig som et ledd i å ivareta idrettens verdigrunnlag - en trygg og tillitsskapende arena. Idrettens integritet står på spill om slike trusler ikke blir tatt på alvor, og håndtert på både system og personnivå.


Steffen Stegavik, tidligere styremedlem i NISO, mener tallene er litt lave basert på det han ble eksponert for i sin karriere. Han tror det er enda høyere mørketall.


- Profesjonalisering og streaming av kampene mener jeg viser til en positiv tendens, med bakgrunn i at det er mulig å se kampene både live og i etterkant og holde delegater, dommerne eller andre aktører ansvarlig for kampens utfall om det er en tydelig skjevfordeling blant lagene. Samtidig er det noe feilmargin i håndball, så om det er 40-60 en kamp kommer det sjeldent noen streke reaksjoner på det. Til tross for at det kan være helt avgjørende i tette kamper.


Spillernes tilbakemeldinger i undersøkelsen gjennomført av NRK, SVT og DR står i strid med uttalelsene fra EHF og IHF. Mistanken undersøkelsen viser til er ikke synonymt med virkeligheten, men med bakgrunn i fullstendig ulike synspunkter på saken kan det vise til mangler i system i dag. Det fremgår at utfordringene spesielt er satt i kontekst til dommere i sær når det gjelder europacupkamper.


Eksisterer det sikringsrutiner i dag? I så fall, er disse velfungerende nok? Hvorfor varsles det ikke mer? Det er røde flagg..


- Det som hjelper er at alle som er en del av idretten; utøvere, klubber, forbund, spillerorganisasjoner og andre tørr å varsle om dette når det oppstår. Sammen må det etableres trygge kanaler hvor slike varsler blir tatt på alvor, hver gang. Profesjonaliseringen i håndball har kommet langt, men vi må tørre å stille krav til at det benyttes ressurser på å trygge kampgjennomføringen videre også. Her står selve ideen om Fair Play på spill og med denne type undersøkelser så opplever vi at spillerne sier fra og da må vi ansvarlige rundt også følge opp, sier Kristoffer Vatshaug, forbundsleder i NISO.


Den danske håndballspillerforeningen er heller ikke overrasket over resultatet, og mistanken har spiret i flere tiår. Det er høyst problematisk fordi det skaper sterk tvil til troverdigheten i sporten.


- Når spillere på højeste niveau er ude og sige det, er det bestemt meget bekymrende. Mistanke er ikke det samme som et bevis for, at matchfixing er foregået, men der er ingen tvivl om, at hvis der er nogen, som er gode til at vurdere det, er det spillerne, der har hundredvis af kampes erfaring, og det råber på hjælp og handling, fordi det kan vores sport ikke tåle», konstaterer Torben Vinther, direktøren i Håndbold Spiller Foreningen.


Det er utrolig viktig at tall som dette blir løftet frem og lyttet til. Vi, som sterke håndballnasjoner i Norden, ønsker å gå foran for en endring i dagens praksis. Det er flere nivåer som brister på dette tidspunkt, og HELE kjeden har ansvaret her – vi kan kun gjøre en forskjell om vi samlet ønsker en ren håndball.


Er du utøver og ønsker å varsle om kampfiksing?

Kan du gjøre det anonymt her:

Comments


bottom of page