top of page

TIDLIGERE AKTIVE UTØVERE

Niso har gode og økonomisk gunstige medlemstilbud til deg etter din idrettskarriere til kun 250,- i måneden.

Forsikringer

Som NISO-medlem har du reise- og innboforsikring gjennom LOfavør som en del av medlemskapet.

Innboforsikring:

Innboforsikringen er markedets beste, og er ikke tilgjengelig for andre enn LO-medlemmer. Forsikringen sikrer at alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Det er heller ingen øvre forsikringssum. Skader som skyldes brann, vann og tyveri er dekket. Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kroner 300 000,-.

Reiseforsikring:

Reiseforsikringen (standard) dekker reiseulykke, reiseavbrudd, hjemtransport, reisegods, forsinkelse, reisesyke og reiseansvar. Du får dekket alle typer ferie- og fritidsreiser med minst en overnatting. Det er ikke krav til overnatting hvis reisen foregår med fly. Ansvarsforsikring er inkludert. Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 70 dagers varighet.

Hvem er dekket av forsikringene?

Forsikringene gjelder for medlemmets ektefelle, samboer, registrert partner og andre medlemmer av den faste husstanden som har felles adresse med medlemmet i Folkeregisteret (dekker også barn som tilhører medlemmets husstand som bor hjemme, eller som bor borte på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret). Egne barn som ikke bor hos medlemmet, omfattes av forsikringen inntil fylte 20 år. I tillegg tilbyr LOfavør gode tilbud på en rekke andre forsikringer som bil, husdyr etc. 

Sjekk www.lofavor.no for mer informasjon om forsikringene og tilbud.

Ny karriere:

Som NISO-medlem har du også tilgang til NISOs karrieretilbud. Tidligere utøvere er attraktive på arbeidsmarkedet. 

  • Gjennom ditt NISO-medlemskap kan du registrere deg i CV-databasen som tilbyr idrettsutøvere til arbeidslivet. 

  • Karriereveiledning: Her kan du få hjelp ved omstilling til annet yrke, hjelp til utforming av CV, intervjutrening, coaching etc. 

  • Utdanningsstipend. I samarbeid med Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball deler NISO ut kroner 500 000,- per år. Gjelder også trennerkurs/-utdanning.

  • Utdanningsavtaler: NISO har avtale med flere utdanningsinstitusjoner som har gunstige tilbud til våre medlemmer.

Advokatbistand:

NISO har en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Monsen AS som sikrer medlemmene tilbud på juridisk bistand for saker som ikke omfattes av medlemskapet. Gjennom avtalen får medlemmene inntil en time gratis juridisk bistand og et fordelaktig tilbud på eventuell videre oppfølging. 

bottom of page