top of page

VARSLE OSS

 NISO har en egen varslingstjeneste for våre medlemmer. Her kan du varsle om seksuell trakassering, rasisme eller annen uønsket atferd.

 

Idretten er en arena der alle skal føle seg trygge og ivaretatt. Norsk idrett organiserer mange mennesker i alle aldre og det er naivt å tro at ikke rasisme, seksuelle trakassering, overgrep eller annen uønsket atferd dessverre også finner sted her.

 

 

Ved å varsle NISO blir man møtt med konfidensialitet, opplyst om rettigheter og satt inn i hvordan en slik prosess vil foregå. Alle NISOs medlemmer kan benytte denne tjenesten.

 

 

Varsel om slike saker skal gå direkte til NISOs samarbeidende advokat, Eirik Monsen (mobil: 932 00 666  / epost: eirik@advokatmonsen.no) eller administrasjonskoordinator i NISO, Kristine Bøe (mobil: 924 17 152 / epost: kristine@niso.no).

bottom of page