VARSLING: SEKSUELL TRAKASSERING

Det er viktig at den som utsettes for seksuell trakassering og overgrep varsler om dette. NISO har en egen varslingstjeneste for våre medlemmer

 

Idretten er en arena der alle skal føle seg trygge og ivaretatt. Norsk idrett organiserer mange mennesker i alle aldre og det er naivt å tro at ikke seksuelle trakassering og overgrep også dessverre finner sted her.

 

 

Ved å varsle NISO om seksuell trakassering og overgrep blir man møtt med konfidensialitet, opplyst om rettigheter og satt inn i hvordan en slik prosess vil foregå. Alle NISOs medlemmer kan benytte denne tjenesten.

 

 

Varsel om slike saker skal gå direkte til NISOs advokat, Eirik Monsen (mobil: 932 00 666  / epost: eirik@niso.no) eller administrasjonskoordinator i NISO, Kristine Bøe (mobil: 924 17 152 / epost: kristine@niso.no).

Informasjon om seksuell trakassering og overgrep fra Norges Idrettsforbund:

Om varsling:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/vestfold-idrettskrets/nyheter/slik-varsler-du-om-seksuell-trakassering-og-overgrep-i-idretten/

Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/

Retningslinjer:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/