UTDANNINGSAVTALER

Som NISO-medlem har du tilgang til ulike avtaler med studieinstitusjoner.

Høgskolen Kristiania:

Ved Høgskolen Kristiania Nettstudier får du 15 % rabatt på studieavgiften.
 

Ved bestilling av studier med NISO-rabatt, les mer på HKN sine sider. 

Oslo Nye Høyskole:

Ved Oslo Nye Høyskole (tidligere Bjørknes Høyskole) får du 20 % rabatt på nettstudier.
 

Les mer om studietilbudet på Oslo Nye Høyskole sine sider. 

Dersom du ønsker mer informasjon eller har spørsmål til noen av avtalene over, kan du ta kontakt via: niso@niso.no.