top of page

De viktige valgene – livet etter toppidretten

Oppdatert: 7. sep. 2020

Idrettsutøvere på toppnivå har som oftest et solid og profesjonelt sportslig apparat rundt seg. Det er mange gode treningsmiljøer både nasjonalt og lokalt rundt i landet. Fokus på prestasjon skal selvsagt være sentralt i idrettsmiljøet, men er vi flinke nok til å ta vare på de andre aspektene av det å være toppidrettsutøver? Idrettsutøveren har selv et stort ansvar for å gjøre de riktige valgene under karrieren, men er avhengig av tilrettelegging fra klubb, særforbund og andre organisasjoner som NISO og Olympiatoppen.

Samling i regi av Idrettens karrieresenter på Ullevaal stadion.
Samling i regi av Idrettens karrieresenter på Ullevaal stadion.

Så hvilke ordninger finnes for utøvere i dag - med fokus på andre sider av karrieren enn de rent sportslige?


I 2015 ble Idrettens karrieresenter etablert. Et samarbeid mellom Idrettens helsesenter, NISO og Norges Fotballforbund. Siden starten har 300 utøvere deltatt på kurs, fått karriereveiledning og hjelp til å skaffe seg jobb etter karrieren / eller parallelt med idretten.


Det har kommet inn punkter i overenskomsten mellom klubbene og NISO om utdanning og overgang til ny karriere som forplikter klubber å legge til rette for at utøvere kan studere mens de er aktive. Det skal legges til rette for arbeidsstasjoner i klubbens lokaler, slik at man kan studere før, etter og mellom treningsøkter. Klubbene skal også ta opp utøvers karriereplan ved inngåelse av ny, eller forlengelse av, eksisterende kontrakt. Her ligger det gode muligheter for både spiller og klubb.


På Fotballtinget 2015 ble det lagt fram forslag fra en av NFFs medlemsklubber om etablering av en stipendordning for idrettsutøvere. Gjennom et samarbeid mellom NFF, Norsk Toppfotball og NISO er det i denne perioden delt ut over 3 millioner kroner i utdanningsstipend til utøvere. Det er søknadsfrist to ganger i året (vår/høst).


I 2015 ble det etablert en Karriereavbruddsforsikring. Partene var NISO, Norsk Toppfotball og Idrettens helsesenter. IF er forsikringsselskapet som håndterer ordningen. Formålet med forsikringen er å sikre en skattefri engangsutbetaling i det tilfellet skade/sykdom fører til at utøver må legge opp. Midlene skal blant annet bidra til at man kan omskolere seg til ny karriere.


Vi har kommet langt på vei med gode tiltak i Norge, men innser samtidig at dette er et kontinuerlig arbeid der man hele tiden må være på vakt for å sikre utøverne gode ordninger, som vil gjøre overgangen til ny karriere enklere.


Et av områdene vi har jobbet med, men som vi sliter med å få gjennomslag for, er idrettspensjon. NISO ønsker en ordning der utøvere, som har variabel inntekt gjennom idrettskarrieren, kan sette av penger mens de er aktive og ta ut pengene etter karrieren.


Formålet er at utøverne skal kunne ta ut idrettspensjon i en overgangsperiode mens de forbereder/utdanner seg til sitt neste yrke. Denne ordningen eksisterer i dag for individuelle utøvere, og er godt etablert i resten av Skandinavia, men gjelder ikke for utøvere fra lagidretter i Norge. Det mener vi er urimelig forskjellsbehandling, og vi følger dette opp mot Finansdepartementet.


Tidligere aktive er en viktig medlemsgruppe for NISO. De siste årene har denne gruppen hatt fin vekst og det er nå over 300 tidligere aktive utøvere i NISO. Tidligere aktive kan benytte de aller fleste medlemsfordelene som ordinære medlemmer har. Et tilpasset medlemstilbud til denne gruppen er NISO Old Stars. Det er en sosial møteplass og uhøytidelig fotballturnering, som er åpen for alle medlemmer uavhengig av idrett. Vi spør ofte deltakerne om hvilke råd de ønsker å gi dagens utøvere. Et svar som går igjen, er oppfordringen om å forberede ny karriere etter idretten, mens man er aktiv.


Det er etter vår mening gode muligheter for at alle utøvere kan gjøre viktige grep underveis i sin idrettskarriere. Noen av de viktigste valgene en utøver gjør for å sikre en best mulig overgang til tiden etter idretten, gjør man når man er aktiv. Det er NISOs erfaring. Så oppfordringen til utøverne er klar. Benytt mulighetene, mens du er aktiv.

Comments


bottom of page