top of page

En oppdatering knyttet til unntakstilstanden i norsk fotball

Oppdatert: 1. apr. 2020Den 17. mars 2020 kom NISO og klubbsiden i fotball til enighet om noen utgangspunkt og rammer for partene i norsk toppfotball. En enighet som ikke binder de lokale parter, men som ville få betydning for hvordan partene agerer med henblikk på den krevende situasjon samfunnet befinner seg i.


NISO anerkjente her permitteringsinstituttet med begrunnelse i Helsedirektoratets forbud mot all organisert idrettsaktivitet som da forhindret klubbene i å sysselsette sine spillere på en forsvarlig måte. NISO sitt klare utgangspunkt har hele tiden vært, og er, at dersom en klubb velger å benytte permittering, har spiller anledning til å si opp sin arbeidsavtale. Permittering uten oppsigelsesmulighet anerkjennes ikke av NISO.


I dag, den 31.mars 2020, meddelte NTF at det åpnes for tilrettelagte treninger, da innenfor Helsedirektoratets rammer. Dette innebærer at grupper på inntil fem personer kan møtes for treninger, i regi av klubb, på klubbens egne treningsfasiliteter. Dette har naturligvis skapt en rekke spørsmål blant spillere.


Når NTF her åpner opp for tilrettelagte treninger faller delvis grunnlaget for permittering bort, da klubb igjen kan sysselsette sine spillere.


Denne tilrettelegging for trening kan oppleves problematisk for spillere som enten bor sammen med personer i risikogruppen, eller for øvrig opplever ubehag ved å opptre, i hva som kan oppleves å være, på grensen av Helsedirektoratets forbud. Et forbud som er gitt for å forhindre smittespredning.

Det som er klart er at permitterte spillere ikke kan eller skal delta på treninger i regi av klubb, da dette er å anse som arbeid.


Flere spillergrupper som er permittert er blitt informert av sine respektive klubber at det nå vil tilrettelegges for trening. En spiller som er permittert er pålagt arbeidsfritak og følgelig skal klubb verken pålegge, anbefale eller forvente at sine spillere skal delta på trening i regi av klubb. Dette setter spillere i en ubehagelig situasjon og klubber skal være tilbakeholden med å finne kreative løsninger for å omgå etablerte regler.


For hva gjelder spillere som er delvis permittert må eventuelt arbeid, herunder trening i grupper på opptil fem personer, være innenfor den begrensede arbeidstid de i redusert stilling skal utføre. Følgelig må en spiller som normalt innehar en 100% stilling hvor det eksempelvis utføres ti treningsøkter i uken, ikke pålegges mer enn fem økter i uken ved 50% permittering.


Ved delvis permittering er det også grunn til å stille spørsmål ved i hvor stor grad klubb er forhindret i å sysselsette sine ansatte. Det faktum at en rekke klubber ikke permitterer sine spillere, tilsier at det ikke nødvendigvis må foretas et så inngripende virkemiddel som permittering utgjør.


Avslutningsvis finner man grunn til å gjenta vår oppfordring om å se på mindre inngripende virkemidler enn permittering, nettopp for å forhindre uklarheter om hva er som rett og galt, og slik at klubber kan pålegge sine spillere å utføre arbeid på vanlig måte.


Vi anbefaler derfor de respektive klubber og spillere om å finne løsninger som begge parter er fornøyde med og kan samtykke til.


NISO

Comments


bottom of page