top of page

Idrett og utdanning – en kjernesak for NISO

Gjennom mange år har NISO uttrykt viktigheten av økt satsning for kombinasjonen toppidrett og utdanning. I løpet av de siste årene har det skjedd mye positivt på dette området. Etableringen av Idrettens karrieresenter i samarbeid med NFF og Idrettens helsesenter er en milepæl for NISO og medlemmene. Det samme er stipendordningen mellom NTF (Norsk Toppfotball), NISO og NFF. Nå skjer det også politiske endringer som vil gjøre det enklere for idrettsutøvere å prioritere utdanning.


I Aftenposten 20. september. kommer lekkasjer fra årets budsjettforhandlinger fram. Regjeringen har i arbeidet med statsbudsjettet for 2020 fremmet forslag som vil gjøre det enklere å kombinere idrett og utdanning. Blant annet gjennom at Lånekassen også skal tilby støtte for de som tar deltidsstudier.

NISO-leder Joachim Walltin og IKS-leder Karianne Stensen Gulliksen. Foto: Idrettens karrieresenter (IKS).

– Utfordringen som dette forslaget er rettet mot er at man har måttet studere 50 prosent for å få innpass hos Lånekassen. Det vil bli borte. Nå skal man få støtte selv om man studerer mindre, og gradert etter hvor mye man studerer, sier Iselin Nybø - som er minister for forskning og høyere utdanning til Aftenposten.


Ønsket av NISO og idretten


Regjeringen vil også heve aldersgrensene for når man må betale tilbake til Lånekassen.

De foreslåtte endringene har lenge vært ønsket av NISO og idretten. Mot slutten av 2018 lanserte Arbeiderpartiet flere forslag innenfor dette området for Stortinget. Men flertallet stemte nei. Regjeringen har i ettertid jobbet med en reform som vil tre i kraft fra kommende statsbudsjett.


– Det som skjer nå er veldig gledelig. Det er første gang vi opplever konkrete, politiske, resultater som gjør det enklere for utøvere å kombinere idrett og utdanning, sier forbundsleder i NISO, Joachim Walltin.


Idrettens karrieresenter: Foto: NFF/NISO

De siste årene har det skjedd mye på området idrett og utdanning initiert fra idretten selv. Gjennom overenskomsten mellom klubbene/Abelia og NISO/LO er det økt krav til tilrettelegging for karriereforberedende tiltak og studier – gjennom blant annet karriereveiledning, tilrettelegging av arbeidsstasjoner i klubblokaler og økt forståelse for viktigheten av fokus på overgangen til ny karriere etter idretten.


Stipendordning og Idrettens karrieresenter


Stipendordningen til NFF, NISO og NTF kom på plass etter forslag på Fotballtinget i 2015. Nå er ordningen godt innarbeidet og 600 000 kroner blir årlig utbetalt for å gjøre det enklere, og for å stimulere idrettsutøvere til å ta utdanning.


I 2016 ble Idrettens karrieresenter (IKS) etablert. Dette er et samarbeid mellom NFF, NISO og Idrettens helsesenter. IKS har vært en suksess fra oppstarten. Over 300 utøvere har vært gjennom kurs, veiledning og rekrutteringsprosesser via dette tilbudet. I høst er det klart for nye kurs og egen karrieredag på MEET Ullevaal i regi av IKS.

For NISO og medlemmene har tilrettelegging for idrett og utdanning stor prioritet. Det har skjedd mye positivt de siste årene gjennom prosesser med klubborganisasjoner, særforbund og ikke minst blant egne medlemmer som viser at det er mulig å satse på toppidrett – samtidig som man har en plan for karrieren etter idretten.


Nå gleder vi oss over at det også skjer positive politiske grep innen dette området – og vi håper på flere tiltak i tiden som kommer.


NISOComments


bottom of page