top of page

Juridisk bistand utenfor idretten – for NISO-medlemmer

Som kjent for NISOs medlemmer har man som del av medlemskapet krav på gratis juridisk bistand i saker som er direkte relatert til utøvelsen av sin idrett. Dette favner relativt bredt og kan til eksempel være arbeidsrelaterte tvister, kontrakter, pengekrav, trygdeytelser og skadeforsikring.


NISO får ukentlige henvendelser fra medlemmer som er i behov av juridisk bistand og i undersøkelser gjennomført av NISO, uttrykker et stort antall medlemmer at dette er den viktigste medlemsfordelen.


Et medlemstilbud som antagelig ikke er like godt kjent for NISOs medlemmer, er tilbudet om utvidet juridisk bistand. NISO har gjennom flere år hatt en avtale med Advokatfirmaet Monsen, som sikrer at medlemmer kan få juridisk bistand også i saker som ikke er relatert til deres idrettsutøvelse.


Advokatfirmaet Monsen tilbyr NISOs medlemmer inntil én time gratis konsultasjon og deretter bistand til priser som ligger under advokatfirmaets ordinære satser. Her kan man også, avhengig av sak og økonomi, ha rett på å få dekket sine advokatutgifter fra eksterne aktører (forsikring, fri rettshjelp).


Monsen kan bl.a. bistå i arbeidsrelaterte tvister, i tvister vedrørende fast eiendom, kontraktsrettslige spørsmål, for å nevne noe.


Dersom du som NISO-medlem er i behov av bistand eller rådgivning i en sak som faller utenfor din idrett, oppfordres du til å kontakte Monsen for en uforpliktende prat. Ved en innledende dialog vil du kunne redegjøre for din problemstilling og få råd og veiledning på hvordan du best kan gå videre med saken.


Kontaktinformasjon:

Eirik Monsen

Mobil: 932 00 666


Comments


bottom of page