top of page

Kommentar til SK Branns pressemelding

NISO håpet at Sportsklubben Brann og Kristoffer Barmen hadde kommet til enighet i dagens møte. Vi reagerer på klubbens kommentar som er publisert i en pressemelding på deres hjemmeside, der de skriver: «Vi beklager at han ikke tar ansvar for egne handlinger, men verken kan eller vil la oss presse til løsninger som ikke kan forsvares eller forklares.»


Barmen tar ansvar for sine handlinger. Han informerte klubben tidlig om de aktuelle hendelser - og beklaget så vel internt som eksternt. Barmen var den første til å gå ut offentlig å beklage for de involverte spilleres opptreden. At man er uenig i klubbens valg av reaksjon overfor Barmen kan på ingen måte tas til inntekt for at han ikke tar ansvar for sine handlinger. NISO reagerer på måten klubben her valgt å ordlegge seg. Videre reagerer NISO på følgende avsnitt i pressemeldingen: «Barmen har varslet at han vil benytte seg av sin rett til å stå i stilling. Dette skaper naturlig nok en utfordrende situasjon for alle, men den må vi bare ta gitt hans rettigheter«. Det å stå i stilling er en rettighet for norske arbeidstakere. Den rettigheten gjelder også Kristoffer Barmen. NISO




Comments


bottom of page