top of page

NISOs landsmøte - torsdag 17. juni

Som NISO-medlem (og kontaktperson/tillitsvalgt) er du herved invitert til NISOs landsmøte 2021. Dato: Torsdag 17.juni 2021 Tid: 13.00 - 14.30 Sted: Digital / Zoom Zoom-link sendes ut til de påmeldte pr epost/sms i forkant.

Påmelding Påmeldingsfrist: 15.juni 2021.

Det er viktig at hver klubb er representert med minimum en representant til landsmøtet. Representantene vil ha tale - og stemmerett på landsmøtet på vegne av medlemmene i klubben.

-- Agenda Dagsorden sendes også ut pr epost i forkant.


Landsmøtet skal blant annet velge nytt styre i NISO, samt ta stilling til hva NISO skal arbeide med de to neste årene og hva som skal prioriteres.

-- Valgkomite Andre Nerheim, kommunikasjonssjef Fellesforbundet (leder valgkomiteen) Ingrid Hjelmseth Thomas Kristensen (administrasjonen NISO) Henvendelser til valgkomiteen gjøres direkte til valgkomiteens leder, Andre Nerheim (andre.nerheim@fellesforbundet // 958 76 597)

--

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med oss i administrasjonen.


NISO v/administrasjonen

Comments


bottom of page