top of page

Line blir en del av LO-advokatene

Oppdatert: 5. aug. 2021

Line Ottersen Dahlberg har vært advokatfullmektig i NISO siden 2019 og bistått en rekke medlemmer med sin kunnskap. Fra 01.08 blir Line en del av LO-advokatene, der hun vil ha som hovedoppgave å bistå NISO og våre medlemmer.


Erlend Hanstveit, forbundsleder, er glad for samarbeidet med LO-advokatene og uttaler følgende:


- Vi ser frem til et godt samarbeid med LO-advokatene og landets fremste arbeidsrettsmiljø. Toppidretten er en ung bransje sett gjennom et arbeidsrettslig perspektiv, og vi er sikre på at NISO og LO-advokatene sammen kan bidra til en bedre arbeidshverdag for våre medlemmer!


Fra et medlemsperspektiv innebærer dette ingen endringer og vårt juridiske tilbud forblir uforandret. Medlemmer vil bli ivaretatt gjennom Line, LO-advokatene, og Advokatfirmaet Monsen AS.


Avdelingsleder i LO-advokatene, Atle Sønsteli Johansen, har dette å si om samarbeidet:


- Vi er svært glade for å kunne utvikle samarbeidet med NISO. NISO har gjennom mange år satt søkelyset på idrettsutøvere sin rettslige stilling. I disse OL tider er det grunn til å minne om at idrett ikke bare er TV underholdning. Mange idrettsutøvere er arbeidstakere, eller individuelle utøvere, med det samme behov for vern og bistand som andre yrkesgrupper. NISO sitt arbeid har vært avgjørende for at dette etterhvert er blitt en akseptert forståelse i de store deler av samfunnet. Vi ser frem til å jobbe tett sammen med NISO om slike spørsmål og er veldig glade og stolte over at NISO og Line Ottersen Dahlberg har valgt å slutte seg til LO-advokatene.


For de som ikke kjenner Line fra før har hun tidligere hatt blant annet stilling i Oslo kommune innenfor arbeidsrett, HR, sykefraværsoppfølging, disiplinærsaker, offentlige anskaffelser, kontraktsrett, forvaltningsrett, personvern (GDPR) og annen juridisk rådgivning.


Line har gjort et fantastisk arbeid i NISO så langt. Vi ser frem til å fortsatt ha hun med gjennom et nytt og spennende samarbeid med en dyktig gjeng i LO-advokatene. Det er meget gledelig å ha med oss Line og LO-advokatenes kunnskap i møte med våre medlemmers juridiske utforinger!

Comments


bottom of page