top of page

NISO Awards 2020

På grunn av koronasituasjonen - og av hensyn til smittevern er NISO Awards 2020 foreløpig utsatt. Utøverne har i år avgitt sine stemmesedler digitalt og vinnerne blir offentliggjort i januar.

NISO kommer tilbake med mer informasjon når smittevernreglene for januar er klare. Det som allerede er sikkert, er at arrangementet blir uten utøvere fysisk tilstede av hensyn til smittevern. - Vi skal uansett sørge for at vinnerne blir hyllet på best mulig måte, forholdene tatt i betraktning. NISO Awards er en viktig tradisjon for oss med historie tilbake til år 2000, sier Thomas Kristensen, kommunikasjonsansvarlig i NISO. NISO kommer tilbake med mer informasjon.Comments


bottom of page