top of page

NISO AWARDS: Gi rasisme rødt kort-prisen - MOT Norge

Hvert å deles Gi rasisme rødt kort-prisen ut. Prisen deles ut av LO - i samarbeid med kampanjen.


Her er begrunnelsen:

Gi rasisme rødt kort er et samarbeid mellom NISO og Norsk Folkehjelp - der integrering, samhold og bekjempelse av rasisme, mobbing og andre former for forskjellsbehandling er svært sentralt.

Gi rasisme rødt kort-prisen er et samarbeid med LO der man ønsker å sette pris på en person - eller organisasjon som har gjort noe ekstra for å skape et enda varmere og bedre samfunn. Fokus på integrering, samhold og bekjempelse av rasisme, mobbing og andre former for forskjellsbehandling er svært sentralt i arbeidet. Årets prisvinner feirer 25-årsjubileum i år. Siden oppstarten har de jobbet for å fremme gode holdninger, spesielt blant barn og unge. Idretten er en viktig arena for prisvinneren. Mange av våre medlemmer har, eller har hatt, ambassadør-roller for organisasjonen. NISO og Gi rasisme rødt kort-kampanjen - har samarbeidet gjennom mange år med prisvinneren - i forbindelse med MOT-pris, Norway Cup og STOPP-kampanjen. Vi gratulerer MOT Norge med Gi rasisme rødt kort-prisen!Comments


bottom of page