top of page

NISO Old Stars 2020 - AVLYST

På bakgrunn av korona-situasjonen ser vi oss dessverre nødt til å avlyse årets utgave av NISO Old Stars som skulle blitt arrangert lørdag 12. september.
- Arrangementet krever stor grad av forberedelser som blant annet påmeldinger før sommerferien. Slik situasjonen er på nåværende tidspunkt, får vi ikke satt i gang denne prosessen. Selv om samfunnet og idretten gradvis gjenåpnes, vil det basert på kunnskapen vi har nå, fortsatt kreve omfattende tiltak for å gjennomføre arrangementet. Et viktig poeng for Old Stars er at det skal være en sosial møteplass. Hvis vi må ha inngripende tiltak og smittevernregler for å gjennomføre, så forsvinner mye av hyggen og det sosiale utbyttet, sier prosjektleder Peter Werni.

Det er mulig det blir anledning for alle å spille fotball med kontakt innen september, men begrensningene vil trolig være av såpass stor grad at det vil gå sterkt utover arrangementet. 

- Mange av deltakerne på NISO Old Stars er involvert innen fotball og annen idrett i forskjellige roller. Med usikkerhet rundt gjennomføring av sesong, terminliste også videre, vil dette skape utfordringer for deltakelse, sier Werni.

Vi benytter anledningen til et gjensyn med tidligere utgaver av NISO Old Stars, og ønsker alle velkommen i 2021.Comments


bottom of page