top of page

NISOs Landsmøte 2022

NISOs Landsmøte avholdes digitalt tirsdag 14. juni.

1. Åpning Landsmøte 2022 v/Erlend Hanstveit 2. Valg av møteleder og sekretær Forslag til vedtak: André Nerheim (LO) velges som møteleder. Forslag til vedtak: Kristine Bøe (NISO) velges som sekretær. 3. Konstituering Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 3. Årsberetning 2021 Revisor Espen Fagereng oppsummerer regnskapet og revisjonsberetningen for det aktuelle året. Forslag til vedtak: Årsberetning og revisjonsberetningen tas til etterretning og godkjennes. 4. Valg av NISOs styre

På valg 2022 (valgt for 1 år på landsmøte 2021):

Styremedlemmer: Cathrine Dekkerhus Steffen Stegavik Varamedlemmer: Ingrid Moe Wold Amanda Kurtovic Tore Reginiussen


Valgkomiteens innstilling for Landsmøtet 2022: Styremedlemmer:

Cathrine Dekkerhus (1 år)

Steffen Stegavik (1 år)


Varamedlemmer:

Ingrid Moe Wold (1 år)

Amanda Kurtovic (2 år)

Tore Reginiussen (1 år)

5. Status Handlingsplan 2021-2023

v/Erlend Hanstveit v/Line Dahlberg v/Eirik Monsen 6. Gruppearbeid Diskusjon i grupper

Svar/oppsummering fra gruppediskusjonen registreres individuelt via utsendt link. 7. Avslutning

Ta kontakt om det er noen spørsmål; niso@niso.no


Comments


bottom of page