top of page

NISOs landsmøte - 30. mai 2024

Oppdatert: 1. mai

Til deg som NISO-medlem,


Som NISO-medlem (og kontaktperson/tillitsvalgt) er du herved invitert til NISOs landsmøte 2024.


Landsmøtet vil i år bli gjennomført digitalt.  


Dato:

Torsdag 30.mai 2024

Tid: kl. 13 til ca. 14.30


Sted:

Teams, alle vil motta møtelink direkte.


Det er viktig at hver klubb er representert med minimum en representant til landsmøtet. Representantene vil ha tale - og stemmerett på landsmøtet på vegne av medlemmene i klubben.  


Dagsorden sendes ut i forkant.


Landsmøtet skal blant annet velge nytt styre i NISO. Dersom du har spørsmål knyttet til styreverv i NISO eller har lyst til å nominere noen – ta kontakt med valgkomiteen, se info under.


Praktisk info:

Landsmøtet holdes i år digitalt. Det jobbes med det praktiske oppsettet og alle vil motta møtelink direkte.  


Forslag til saker:

Hver enkelt kan komme med forslag til saker som skal behandles på landsmøtet. Frist: Innkomne forslag må sendes til niso@niso.no innen 30.mars 2024.   


Agenda:

Dagsorden sendes ut pr epost i forkant.


Valgkomite:

Andre Nerheim, kommunikasjonssjef Fellesforbundet (leder valgkomiteen)

Thomas Kristensen (administrasjonen NISO)

Ingrid Hjelmseth (tidligere fotballspiller)

Tom Høgli (tidligere fotballspiller)

Henvendelser til valgkomiteen gjøres direkte til valgkomiteens leder, Andre Nerheim (andre.nerheim@lo.no  // 958 76 597)


Påmelding:

Påmelding/registrering skjer her: https://surveys.enalyzer.com?pid=muf8cp3s

Comments


bottom of page