top of page

Nye standardkontrakter i håndball

Oppdatert: 6. feb. 2020

Det er nå enighet mellom NISO og Norges Håndballforbund om nye spillerkontrakter. – Blant de viktigste endringene er at det er etablert minstelønn på kr 4.000 for inngåelse av profesjonell kontrakt, samt at spillere nå har krav på full lønn ved skade/sykdom, sier NISOs advokat, Eirik Monsen.Det er også etablert semi-profesjonell kontrakt, hvor det er adgang til å avlønne spillere i intervallet 1.500 – 4.000, men hvor spiller "fritt" kan gå til klubb hvor det skrives profesjonell kontrakt. Med "fritt" menes at ny klubb må betale et mindre vederlag for å effektuere overgang.


– Kontraktene trer i kraft umiddelbart. Spillere som inngår nye avtaler heretter vil benytte disse kontraktene. Da vi opplever at enkelte klubber ikke benytter NHFs standardkontrakt, anbefaler vi spillere å ta kontakt med NISO før kontraktinngåelse, slik at vi sikrer spillerne best mulig, avslutter advokat Monsen.


Comments


bottom of page