top of page

Nyttige dager i Paris - FIFPRO-kongress

Oppdatert: 8. des. 2021

Forbundsleder Erlend Hanstveit har hatt noen innholdsrike dager i Paris. FIFPROs generalforsamling ble avholdt denne uken med gode kollegaer fra 70 nasjoner. Spillerorganisasjoner rundt om i verden har ulike utfordringer, men felles for alle er utgangspunktet: ivareta spillerne rettigheter og interesser.


Det ble diskutert en rekke temaer. Blant annet spillernes totalbelastning, ferieavvikling, kollektive avtaler, mental helse og overgangsmarkedet. I tillegg ble det vedtatt nytt styret. Styret består nå av 70 prosent menn og 30 prosent kvinner - noe ingen andre globale organisasjoner innen fotball har klart tidligere. NISO er klare på at diversifiserte styrer presterer bedre, og vi er glade for denne utviklingen i vår paraplyorganisasjon. Dette er et stort steg i riktig retning for likestilling og for å få flere kvinner inn i styrene i idretten. Vi håper UEFA og FIFA følger etter.


En spesiell takk til Khalida Popal, for rystende historier fra de dramatiske dagene da taliban tok over landet, og folk kjempet for å flykte. De graverende holdningene mot kvinner i Afghanistan er vanskelig å fatte - og det er desto viktigere at de blir belyst. Det samme gjelder for de tapre spillerne i samme land, som våger å varsle om seksuelle overgrep, men kun blir møtt med den overbærende løsningen «slutt å spille fotball og hold deg hjemme».


Avslutningsvis er det på sin plass å takke avgående FIFPRO-president Philippe Piat. Dette er mannen som i møte med «200 advokater fra FIFA» sto last og brast med Jean-Marc Bosman og sørget den viktigste endringen i overgangssystemet i moderne tid.


Og, vi kan også gratulere våre kollegaer fra Island med medlemskap i den globale spillerorganisasjonen FIFPRO.


Takk til FIFPRO og medlemslandene for en lærerik og spennende uke.

Comments


bottom of page