top of page

Samarbeidsavtale med Antidoping Norge

NISO og Antidoping Norge inngår samarbeid for å styrke utøvernes påvirkning på antidopingarbeidet.


Utgangspunktet for antidopingarbeidet er å beskytte de rene utøverne. Den siste tiden har fokuset på utøvernes stemme og utøvernes rolle i antidopingarbeidet fått økt oppmerksomhet.

Dette er også bakgrunnen for at Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) og Antidoping Norge (ADNO) signerer en samarbeidsavtale.


- Vi er opptatt av å lytte til utøverne for å sikre at vi kan levere et antidopingarbeid som gir trygghet om rene og rettferdige konkurranser. For oss er det derfor helt vesentlig å ha en god relasjon til organisasjoner som representerer utøvere. NISO er en solid organisasjon som representerer mange norske topputøvere, og som også har en påvirkningskraft internasjonalt som vi ser på som positivt, sier daglig leder i ADNO, Anders Solheim.


NISO er tilsluttet LO (Landsorganisasjonen i Norge) og har i dag ca. 1200 idrettsutøvere som medlemmer. Mange av NISOs utøvere faller inn under Antidoping Norges topputøverdefinisjon som både utsettes for et betydelig antall dopingkontroller og et omfattende informasjonsarbeid.


- ADNO er en faglig ressurs for oss innenfor antidoping som vi allerede har en profesjonell og god dialog med. Ved å formalisere dette i en avtale styrkes samarbeidet ytterligere. Vi ønsker å bidra til å skape økt bevissthet og flere engasjerte utøvere. Det er viktig for oss at utøverne til enhver tid er oppdatert på gjeldende regelverk og vet konsekvensene ved eventuelle brudd på dette sier NISO-leder Joachim Walltin.


- Vi håper avtalen kan sende positive signaler internasjonalt når våre to organisasjoner nå formaliserer samarbeidet. Vi setter stor pris på at Antidoping Norge gir oss mulighet til å styrke utøvernes mulighet til å påvirke utviklingen av antidopingarbeidet, sier Walltin.


KONTAKTPERSONER: Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge: Via ADNOs pressetelefon: 419 00 306

Joachim Walltin, forbundsleder NISO, mobil: 98265102 Thomas Kristensen, kommunikasjonsansvarlig NISO, mobil: 98699100

Comments


bottom of page