top of page

Spillerne i Skandinavia er enige: - Vi vil spille på gress

En ny, felles undersøkelse blant de beste fotballspillerne i Skandinavia, viser at spillerne velger gress som deres foretrukne underlag.


Banene er der spillerne utfører hoveddelen av sitt arbeid. Derfor er kvaliteten på underlaget helt avgjørende for at spillerne kan utføre arbeidet tilfredsstillende. For første gang har spillerforeningene i Sverige, Norge og Danmark gått sammen om en felles undersøkelse om spillernes holdning til underlaget. Og det helt opplagte spørsmålet er:


Hvis du selv kunne bestemme underlaget i din klubb, hvilket underlag ville du valgt?


Svaret på det spørsmålet er spillerne i Sverige, Norge og Danmark enige om. Hele 85% av spillerne svarer gress, 9% svarte kunstgress, mens for 6% spiller ikke underlaget noen rolle.

Samtidig svarer 90% av spillerne at de mener det bør investeres mer i bedre gressbaner, mens 10% av de 460 spurte spillerne mener det bør investeres mer i kunstgressbaner.

Mener kunstgress forårsaker flest skader


I Sverige, Norge og Danmark spilles det kamper på både gress og kunstgress på profesjonelt nivå. Det betyr stadig skiftende underlag for spillerne.


Svarene fra de tre skandinaviske landene, viser at 90% av undersøkelsens respondenter på tvers av landene har opplevd, at "et skifte mellom kunstgress og naturgress øker den fysiske belastningen på min kropp". Kun 2% opplever ikke at skiftet øker den fysiske belastningen.


- I Toppserien er det en utfordring at kunstgressbanene ikke vannes. Det gjør at spillet blir helt annerledes når det gjelder friksjon og skaderisiko. Jeg mener det må stilles krav om vanning på samtlige arenaer som har kunstgress på toppnivå. Debatten om underlag er viktig for norsk fotball, sier Cathrine Dekkerhus fra LSK Kvinner.


På spørsmål om hvilket underlag spillerne mener forårsaker flest skader, svarer hele 95% kunstgress, mens 5% svarer gressbaner.


- Dette er oppsiktsvekkende høye tall. Hvis norske lag ønsker å konkurrere på det høyeste nivået internasjonalt, må vi konkurrere på samme underlag, det er min mening. Når man i tillegg ser hvor mange spillere som mener kunstgress er det underlaget som forårsaker flest skader, så er dette et varsko som det må tas hensyn til, sier Rosenborg og landslagets Tore Reginiussen.


Spillerne må bli hørt:


- Med det tydelige bildet undersøkelsen viser – samlet og i de enkelte land – må klubber og forbund lytte til spillerne og prioritere investeringer i bedre gressbaner, mener forbundsleder i NISO, Joachim Walltin.


Om undersøkelsen:


• 460 spillere deltok i undersøkelsen, som ble sendt ut til 1348 spillere. Det gir en svarprosent på 34% totalt. Svarprosenten i Norge endte på 43 prosent.

• Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2. til 19. september.

• Undersøkelsen er foretatt av spillerforeningene i Sverige, Norge og Danmark.

• Respondenter i undersøkelsen er menn på nivå 1 og 2, samt kvinner på nivå 1.


Henvendelser:


Joachim Walltin, forbundsleder: 982 65 102

Thomas Kristensen, kommunikasjonsansvarlig: 986 99 100

Comentários


bottom of page