top of page

THE FIFA FUND for FOOTBALL PLAYERS (FIFA FFP)

Den internasjonale spillerforeningen FIFPRO og FIFA har opprettet et fond på 16 millioner dollar (omkring 148 000 000 Kr), som frem til 2022 skal yte økonomisk støtte til spillere som ikke har fått eller får lønn ved konkurs. Fondet vil kunne gi støtte til spillere tilbake til 2015. Bakgrunnen for fondet er blant annet rapporten på «Arbeidsbetingelser i profesjonell fotball». I rapporten kommer det frem at blant annet 41% av spillerne opplever å ha fått forsinket utbetaling av lønn i løpet av de siste to sesongene.


FIFPROs president Philippe Piat gleder seg over det nye fondet og uttaler at formål er å gi spillerne et viktig sikkerhetsnett. De siste fem årene har mer enn 50 klubber i 20 land utsatt hundrevis av fotballspillere i økonomisk usikkerhet og motgang. FIFA FFP skal være en verdifull støtte til de spillerne og familier som har størst behov for det.


I norsk kontekst innebærer dette at norske spillere som er ansatt i en klubb potensielt kan søke dette fondet ved konkurs, til tross for at vi i Norge har en lønnsgarantiordning. Lønnsgarantiordningen dekker som oftest et begrenset omfang av utestående beløp og resterende kontraktstid, og det er i disse tilfellene fondet vil kunne bidra til å erstatte utestående sum. For å motta støtte fra fondet skal man gjennom en søknadsprosess. Denne trer i kraft 1.juli 2020 og vil henholdsvis bestå av to representanter fra FIFPRO og FIFA. Deres oppgave er å akseptere eller avvise søknader en gang i året.


For å søke FIFA FFP:

- Er du medlem av NISO kan du kontakte oss, så vil vi være behjelpelige videre i denne prosessen.

- Om du ikke er medlem tar du direkte kontakt med FIFPRO via eposten playerfund@fifpro.org


Commenti


bottom of page