top of page

Tydeliggjøring av overenskomstens forpliktelser

Oppdatert: 20. jan. 2021

Høsten 2020 ble det gjennomført tariff-forhandlinger om ny overenskomst for håndball, fotball og ishockey med Abelia/klubbene. Utfallet ble at partene forlenget eksisterende avtale, men hvor partene samtidig utarbeidet et skriv til klubber og spillere med anmodning om tydeliggjøring av overenskomstens forpliktelser og en nærmere presisering av enkelte tariffbestemmelser.


Overenskomsten regulerer forholdet mellom NISO-medlemmer og klubber. Denne avtalen (overenskomsten) er forhandlet frem over tid - og skal fra NISOs side sikre at medlemmene blir best mulig ivaretatt på områder som berører deres arbeidshverdag. I den kommende avtaleperioden (tariffperioden) er NISO/Abelia enige om at etterlevelse av punktene i den eksisterende overenskomsten er viktigst. Punktene det fokuseres på i protokollen er blant annet mental helse, karriereveiledning og arbeidsutstyr. - Ved inngangen til årets tariffoppgjør befant vi oss midt i en pandemi som innebar store utfordringer for våre medlemmer og som opptok store deler av vår tid. Samtidig så vi at de tema som ble reist av våre medlemmer i forbindelse med forestående forhandlinger var forhold som allerede er omtalt i overenskomsten. Dette gjorde at vi valgte en noe annen tilnærming til tariffoppgjøret. Fremfor å reise nye krav, valgte vi å presisere og til dels forsterke de forpliktelser som påhviler klubbene i overenskomsten. NISO er svært godt fornøyd med utfallet som vil gi våre medlemmer enda bedre forutsetninger for gode arbeidsvilkår. Vi har også opplevd dialogen og forståelsen med vår forhandlingsmotpart, Abelia, som konstruktiv og god, sier NISOs advokat, Eirik Monsen. NISO og Abelia skal sammen sørge for at spillere og klubber har en felles forståelse for avtaleverket. - 2020 har vært et veldig annerledes år for samfunnet og idretten. Vi har blitt utfordret på mange områder - og både medlemmer, klubber og forbund har strukket seg langt for å opprettholde forpliktelsene og gjennomføre aktivitetene sine. Nå skal vi sammen jobbe videre for å etterleve gjeldende overenskomst. Det er viktig for alle involverte parter, sier forbundsleder Erlend Hanstveit. Overenskomsten har en varighet på to år - før den skal forhandles på nytt.


NISOs forhandlingsutvalg har bestått av: Andreas Stene, Karoline Dyhre Breivang, Tore Reginiussen, Erlend Hanstveit, Thomas Kristensen og Eirik Monsen.


Comentarios


bottom of page