top of page

Utøverundersøkelse viser stort antidopingengasjement

OLT, NISO og ADNO har gjennomført en undersøkelse blant mer enn 500 utøvere.

Olympiatoppen, NISO og Antidoping Norge har nylig gjennomført en undersøkelse blant norske topputøvere. I undersøkelsen kom det frem at utvalget har stort engasjement for antidopingarbeidet, og de mener de har god kunnskap om antidoping.

Over 540 utøvere besvarte undersøkelsen som ble sendt ut i februar og mars i år. Omtrent 7 prosent av de som svarte er meldepliktutøvere, mens 85 prosent av de som svarte definerer seg som toppidrettsutøvere.


- Vi setter pris på at NISO, Antidoping Norge og Olympiatoppen har gått sammen for å få mer kunnskap om utøvernes holdning til antidopingarbeidet. Dette er en bred undersøkelse, som favner flere nivåer innen norsk idrett. Vi vet ikke hvor mange av Olympiatoppens stipendutøvere som har svart, så funnene må tolkes med forsiktighet når det gjelder denne gruppen. Likevel, det ser ut til at norske utøvere har god kunnskap om, og forståelse for antidopingreglene, sier toppidrettssjef i Olympiatoppen, Tore Øvrebø.


Også NISO setter pris på samarbeidet om undersøkelsen, og mener svarene tyder på at norske utøvere har god bevissthet omkring tematikken.

- Vi synes tallene i undersøkelsen er positive, samtidig som vi ser at det er muligheter til forbedringer. Alle involverte er opptatt av at utøverne skal ha best mulig informasjon og kompetanse, slik at vi i framtiden kan unngå dopingsaker som skyldes uvitenhet og likevel får dramatiske konsekvenser for en idrettsutøver og de rundt, sier NISO-leder Joachim Walltin.


Om undersøkelsen:

• Undersøkelsen ble utarbeidet av NISO, Olympiatoppen og Antidoping Norge i fellesskap. Den ble distribuert til utøvere fra NISO og OLT i februar og mars 2019.

• Ca. 540 utøvere besvarte undersøkelsen der svarene ble avgitt anonymt.

• Over halvparten (51,8 %) av de som har svart er 22 år eller yngre. 33,2 % er mellom 23-30 år.

• 6,8 % er meldepliktutøvere, 85,3 % definerer seg som toppidrettsutøvere.

• 123 av de som har svart representerer store lagidretter (fotball, håndball, ishockey).

• Det er totalt sett en god spredning av idretter.


Her er noen hovedfunn fra undersøkelsen:

• 7 av 10 sier de «i veldig stor grad» (17,6 %) eller «i stor grad» (57,3 %) har kontroll på antidopingreglene. Kun 5 % svarer at de i liten grad har det.

• 3 av 4 har «i veldig stor grad» eller «i stor grad» kunnskap om hvordan de finner ut om et medisinsk preparat inneholder stoffer som står på dopinglisten. Kun 8 % svarer at de i liten grad har det.

• 14,3 % svarer at de de siste par årene har brukt medisiner/preparater som de har vært usikre på om inneholdt stoffer som er i strid med dopingreglementet.

• 9 av 10 har gjennomført e-læringsprogrammet «Ren Utøver».

• 65 % mener det er enkelt å finne ut om et legemiddel inneholder stoffer på dopinglisten, 6 % mener det «i liten grad» eller «i veldig liten grad» er enkelt å finne denne informasjonen.

• 2 av 3 kunne tenke seg mer informasjon og kunnskap om antidoping – foretrukket måte vil være gjennom sosiale medier (38,5 %) eller foredrag (28,8 %).

• 4 av 10 kan «i veldig stor grad» (15,4 %) eller «i stor grad grad» (23,9 %) tenke seg å engasjere seg aktivt i antidopingarbeid (eks: bidra på sosiale medier, debatter, «ambassadør»-rolle etc.)

- For det første er vi veldig takknemlig for at så mange norske topputøvere har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen. Det gir oss nyttige innspill i vårt videre arbeid. Vi synes dessuten det er positivt at så mange utøvere kan tenke seg mer informasjon og kunnskap om antidoping, og at så mange kan tenke seg å engasjere seg aktivt. Her ligger det helt klart en utfordring for alle parter i å finne fornuftige måter å utløse dette engasjementet på, sier daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

KONTAKTPERSONER: Anders Solheim, daglig leder i ADNO - 419 00 306 Tore Øvrebø, toppidrettssjef i Olympiatoppen - 419 00 364 / 419 00 021 Joachim Walltin, leder i NISO - 98 26 51 02

Comments


bottom of page