top of page

Velkommen-prosjektet: Viktig tjeneste for utenlandske spillere i Norge

Det å komme til et nytt land er vanlig for utøvere i en stadig mer globalisert idrettsverden, men det er ofte en utfordring å ta imot disse utøverne på en god måte som sikrer trivsel i dagliglivet - og best mulig vilkår for å utøve idrett. Tidligere Molde-, Hønefoss- og Strømmen-spiller Madiou Konate er NISOs rådgiver for utenlandske spillere i Norge. – Vi ønsker å styrke dette arbeidet, slik at utenlandske spillere som kommer til Norge får en best mulig start. Vi er veldig glade for å ha Madiou med oss i dette arbeidet, sier NISO-leder Erlend Hanstveit.Utenlandske spillere kan kontakte Madiou Konate direkte for informasjon. I tillegg vil Konate bli med i møter med spillergrupper og tillitsvalgte.


- Vi jobber nå med å informere nyankomne spillere og våre tillitsvalgte om denne tjenesten og håper flest mulig tar kontakt, sier Hanstveit


Tradisjonelt sett er utenlandske spillere en gruppe det kan være vanskelig å nå ut til for NISO. Dette kan skyldes språk, manglende forståelse om det å være organisert i en spillerforening og lignende. Som et ledd i dette arbeidet jobber NISO og Gi rasisme rødt kort-kampanjen tett med LO for å øke bevisstheten og for å informere denne gruppen best mulig.


- Det er veldig positivt at LO bistår oss i dette arbeidet og vi setter stor pris på at organisasjonsavdelingen har engasjert seg og ser viktigheten. NISO vil også søke råd fra LO i det videre arbeidet, sier Hanstveit.


Kontaktinformasjon:


Rådgiver, utenlandske spillere:

Madiou Konate

Mobil: 922 66 902

Epost: madiou.konate@niso.no

Comments


bottom of page