IDRETTENS KARRIERESENTER

Idrettens karrieresenter er viktig for næringslivet, idretten og utøveren. Alle utøvere må over i en ny karriere - IKS gjør overgangen enklere

Idrettens karrieresenter er et samarbeid mellom NISO, Idrettens Helsesenter og Norges Fotballforbund. Idrettens Karrieresenter (IKS) har fokus på å gjøre overgangen til en ny karriere etter idretten enklere - gjennom bevisstgjøring, planlegging og handling underveis i karrieren, samt støtte og veiledning i det karrieren tar slutt.

 

 

Gjennom Idrettens karrieresenter gjennomføres det samlinger, hvor du som deltager deltar på to samlinger. Hver samling tar en dag og gjennomføres i Oslo. NISO dekker reise for våre medlemmer.

Program 1 (en modul): Bevisstgjøring og karriereplanlegging – målet er at deltakerne skal bli mer bevisste rundt egne valg med tanke på karriere ved siden av / etter idretten: Rettet mot yngre utøvere som skal i gang / er i gang med studier eller andre jobbforberedende tiltak. 

 

Program 2 (to moduler): Fra idrettsliv til arbeidsliv – fokus på bevisstgjøring, kartlegging av styrker / interesser / egenskaper og egenpresentasjon (personal branding): Rettet mot utøvere som har gjort seg tanker om hva de vil gjøre etter idrettskarrieren.  

Både fotball-, håndball-, ishockeyspillere og individuelle utøvere deltar - og tilbakemeldingene har vært veldig positive.

Vi gjennomfører felles samlinger 2-3 ganger pr år.
I tillegg tilbyr vi samlinger ute i klubb/lag, ta kontakt om ditt lag er interessert!Ønsker du å delta?
Meld din interesse allerede i dag! 

Kontakt: niso@niso.no