top of page

UTDANNINGSSTIPEND

Alle idrettsutøvere må en dag over i en ny karriere. NISO ønsker å hjelpe deg som medlem i forberedelsene til denne overgangen - og tilbyr utdanningsstipend som et bidrag på veien. 
Studerer du? Da kan du søke om stipend!

NISO/NFF/NTF utdanningsstipend

I samarbeid med Norges Fotballforbund og Norges Toppfotball deler vi ut inntil kr. 600.000 i utdanningsstipend.

 

Kort praktisk info:

- Det er to tildelinger hver år

- Søknadsbeløp: 10.000 - 20.000kr 

- Det er kun mulig å motta stipend én gang ila et år (12 mnd)

Er du utøver under utdanning er du velkommen til å søke! 

 

NISO, NFF og NTF har i utgangspunktet forskjellige målgrupper av søkere, men for utøverne oppleves ordningen som ett utdanningsstipend:

1. NISO = Alle NISO-medlemmer uavhengig av idrett
2. NFF = Spiller må være 23 år eller yngre
3. NTF = Alle spillere i medlemsklubbene (Eliteserien/OBOS-liga)

 

Søkere som får godkjent sin søknad må registrere en godkjent CV i NISOs database og fremvise dokumentasjon for påbegynte studier før utbetaling finner sted.

 

Søknadsfrister er 1.februar og 1.september.

bottom of page