UTDANNING OG KARRIERE

NISO har sterkt fokus på at idrettsutøvere har en tidlig "pensjonsalder". Vi tilbyr derfor karriereveiledning, utdanningsstipender og gjennomfører tiltak for å stimulere til at utøvere tar utdanning og forbereder seg på den neste karrieren

NISO har også rabattavtaler med noen utdanningssteder. Dette kan du lese mer om her.